3D-visualisering Stadsporten Nacka

KUND // STORSTADEN BOSTAD

KATEGORI // 3D

PRODUCERAT // 2018

Storstaden Bostad utvecklar bostäder i storstadsregionen där deras projekt Stadsporten i Nacka är under uppförande. Projektet innehåller 140 bostadsrätter i olika storlekar. Preliminärt inflyttningsdatum är under 2021 men redan nu finns det möjlighet att se hur det kommer att se ut på projektet webbplats www.stadsportennacka.se. FRONT har producerat alla interiöra bilder och lägenhetsväljaren där spekulanter kan navigera runt i projektet och hitta sina favoriter bland alla lediga objekt.