3D-visualisering till nybyggnad

KUND // HYDRIA GROUP

KATEGORI // 3D

PRODUCERAT // 2019

3D 100%
Hydria Water ingår i den Boråsbaserade koncernen Hydria Group. Just nu pågår planering och förberedelser inför en ny gallerfabrik som ska byggas i Skövde på cirka 3 000 kvadratmeter. För att visualisera fabriken anlitades FRONT för att ta fram konceptbilder över byggnaden som ska stå klar 2020. Våra 3D-visualiserare har jobbat tätt med arkitekten och valde att illustrera byggnaden kvällstid för att lyfta fram skyltning och belysning på fasaden.