Akut planerat arbete / Emergency planned maintenance, 2016-01-24

Borås 2015-01-19

This message will follow in English.

 

Akut planerat arbete

Switch-IT planerar att utföra ett akut underhållsarbete för att säkerställa att kvaliteten på berörd tjänst upprätthålls.

Arbetet är planerat att utföras 2016-01-24 mellan kl 09:00 – 15:00.
Underhållsarbetet kommer att påverka er tjänst med en beräknad avbrottstid på 1 timmar. Vi gör allt vi kan för att minimera avbrottstiden.
Detta påverkar följande tjänster:
Flertalet tjänster pga nätverksrelaterat

 

För avtalsfrågor vänligen kontakta er säljkontakt på Switch-IT.
För frågor om planerade arbeten kontakta vår NOC/Support på telefon +46 33 237002

 

Vänliga hälsningar / Best regards
Switch-IT AB

 

Planned maintenance

Switch-IT is planning to perform an emergency maintenance work to ensure quality in our services.
The work is planned to be performed 2016-01-24 between 09:00 – 15:00.

The maintenance work will affect your service with an estimated outage time of 1 hours. We will do our best to minimize the downtime as much as possible.
This will affect your following services:
Most of our services due to network related

 

General service agreement inquiries, please contact our (the) sales department.

Questions about planned maintenance, please contact our NOC/Support service at +46 33 237002

Kategorier: Status - Historik
« Tillbaka