Emelie Frejd

Front update: Ny svensk cybersäkerhetslag

10 april kl 12-13, online eller fysiskt deltagande 1 januari 2025 beräknas Sveriges nya cybersäkerhetslag träda i kraft. Om du känner dig osäker på hur lagen påverkar er och hur ni ska agera, då ska du boka in dig på nästa Front update, 10 april.  Cybersäkerhetshoten är fler och allvarligare än någonsin. För att höja […]

Ny svensk lag om cybersäkerhet 

Den 5 mars lämnade regeringens utredare sitt delbetänkande Nya regler om cybersäkerhet till regeringen. Utredningen är nu på remiss hos berörda parter för att inhämta deras syn på förslaget innan den nya lagen träder i kraft.   Syftet med delbetänkandet är att ge förslag på hur NIS2-direktivet ska implementeras i Sverige för att stärka motståndskraften […]

Front update: AI och den svenska arbetsplatsen

21 mars kl 10-11, online  Välkommen på en föreläsning om ett ämne som just nu är mer aktuellt än någonsin. ”AI och den svenska arbetsplatsen”   Cloudspecialisten Karl Weckerström från Microsoft ger oss insikter i hur AI kan användas i praktiken. Under webinaret kommer du lära dig hur AI kan användas för att optimera verksamheten och […]

Cybersecurity for breakfast

Välkommen på en frukostföreläsning om ett ämne som just nu är mer aktuellt än någonsin. ”Cyberattacker: vem vill angripa oss och hur skyddar vi oss?”  Vår cybersäkerhetsexpert Christian Hellemar ger dig bilden av hur hotlandskapet ser ut idag. Du får också med dig värdefull kunskap om hur du kan stärka ditt företags digitala försvar. När […]