Bildvisualiseringar till Einar Mattsson

På onsdag den 30/1 är det visning på Einar Mattssons projekt Stadshuslunden, dit vi på FRONT tagit fram allt visuellt bildmaterial i 3D.

När det bestämdes att Sundbybergs gamla stadshus i Rissne skulle ersättas av nya bostäder utlystes en tävling för att hitta rätt lösning. Vann gjorde Einar Mattssons variationsrika kvarter som kombinerar två avlånga så kallade lamellhus mot Kavallerivägen respektive Rissneleden med tre något högre punkthus mot naturmarken på andra sidan gården.

Einar Mattssons hus får smakfulla fasader i lertegel i olika nyanser. Husen mot gatan blir ljusa och de högre punkthusen mörkt bruna. Det variationsrika intrycket förstärks av ett taklandskap som bjuder på både platta tak och vinklade så kallade sadeltak. Samtliga tak på de lägre husen blir sedumtak, vilket ökar grönskan och stärker den biologiska mångfalden. Interiört håller husen hög standard på utformning och materialval.

-Vi ville att våra bilder skulle förmedla en lummig och mysig känsla av området, och ge potentiella lägenhetsköpare en inblick i hur det skulle vara att bo i Stadshuslunden. Interiört fokuserade vi på att lyfta fram de exklusiva detaljerna och materialvalen man valt att använda i lägenheterna. Det var ett väldigt roligt och utvecklande projekt, säger Hampus Apelqvist, visualiserare på FRONT.

Läs mer om projektet här.

Vardagsrum Stadshuslunden

Exteriör Stadshuslunden

Kategorier: 3D, Nyheter
« Tillbaka