Cybersäkert i Dalstorp

Tiden då företag kunde köpa ett IT-system eller en säkerhetslösning och sedan luta sig tillbaka är sedan länge förbi. Arbetet med att utveckla, uppdatera och hålla koll är nu något som måste ske löpande. Ett av företagen som förstått detta är CJ Automotive i Dalstorp. Där har Göran Karlsson från Front varit inhyrd som strategisk IT-rådgivare sedan 2015. 
CJ Automotive är ett industriföretag som utvecklar, designar och tillverkar pedalsystem till fordonsindustrin. Företaget, med över 100 års erfarenhet av innovativ utveckling, verkar idag på den globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Dalstorp och en del av tillverkningen sker i Kina. När företagets dåvarande IT-chef gick i pension uppstod ganska omedelbart ett behov av en strategisk konsult med spetskompetens inom system och säkerhet. Sedan dess har Göran Karlsson varit deras IT- och cybersäkerhetskonsult. 
 
– Mitt fokus är att vara proaktiv och driva förändrings- och förbättringsarbeten, att hela tiden hålla mig uppdaterad och ligga steget före, förklarar Göran.
 
Varför är det viktigt med en uppdaterad IT-strategi?
 
Görans erfarenhet är att många företag fortfarande lever med en föreställning om att de, så länge allt fungerar, inte behöver göra något för att utveckla sin IT eller cybersäkerhet. Men så ser det inte ut längre menar han. Som strategisk IT-rådgivare ligger det i Görans uppgifter att hela tiden driva utvecklingen av IT-system, cyber-och driftsäkerhet. Det handlar om att bygga en IT-struktur som hela tiden är uppdaterad och på så vis också gynnar cybersäkerheten.
 
– Luckor i systemen uppstår konstant och idag, när hotaktörerna ständigt letar efter vägar in i företaget, är det extremt viktigt att täppa igen dem så snabbt som möjligt. Det är inte svårare än att det kan jämföras med att hitta och byta ut ett trasigt fönster i företagets källare för att skydda egendomen eller att upptäcka onormalt beteende, sådant som inte är förväntat. 
Arbetet handlar i stor utsträckning om att hela tiden fråga sig vem som har information, om vad, vem som kommer åt den, hur -och hur all säkerhet ska efterlevas. Har företaget till exempel kontroll på att konton som inte använts på länge stängs och avslutas? Eller att olika system byts ut när de inte längre uppdateras? 
 
För CJ Automotive är det glasklart vilka företag som behöver en uttalad IT- och cybersäkerhetsstrateg. 
 
– CJ Automotive verkar i en bransch med stora krav på IT-integration och cybersäkerhet. Kunderna är helt beroende av att våra leverans- och informationsflöden är stabila och tillgängliga. Vi insåg tidigt att vi inte kommer kunna utveckla denna kompetens utan en stark partner. Att lägga huvudansvaret på ett bolag med Fronts erfarenheter och resurser känns helt rätt baserat på den tid vi verkat tillsammans. I detta partnerskap är vi båda väl medvetna om de krav och risker vi aktivt arbetar med att kontrollera, säger Mats Agblad, CEO på CJ Automotive.

Vill du veta mer?

Göran Karlsson
Cybersäkerhetskonsult

033-23 70 18
goran.karlsson@teamfront.se