Halverad driftskostnad och ökad tillgänglighet

- Så blev resultatet när Front uppdaterade IT-miljön åt Borås Elhandel

Borås Elhandel förser samhället med hållbar energi och energilösningar som solceller, laddboxar och batterilagring. Moderna lösningar med andra ord. Men IT-miljön de arbetade i var både föråldrad och komplex. Med fokus på effektivitet och framtidssäker teknik genomförde Front en modernisering av IT-miljön och möjliggjorde samtidigt både besparingar och ökad tillgänglighet.

Projektet började med en förstudie där Front identifierade konsolideringsmöjligheter och potentialen i en Microsoft Cloud-baserad lösning. Med molnkapacitet i Azure kunde Front inte bara erbjuda ökad säkerhet, utan också en robust infrastruktur för molnbaserade applikationer och tjänster. Dessutom skapades en mer flexibel och skalbar IT-miljö, helt i linje med Fronts cloud-strategi.

Förstärkt IT-säkerhet i enlighet med Fronts cybersecurity first-strategi

En daterad infrastruktur innebär, förutom ett mer komplicerat arbetssätt, betydligt fler risker för intrång och driftstopp. I enlighet med Fronts cybersecurity first-strategi har integrationen av Microsoft Clouds säkerhetsfunktioner, kompletterade med vår bemannade säkerhetstjänst Miru, stärkt Borås Elhandels IT-säkerhet. Denna kombination säkerställer ett omfattande skydd mot cyberhot och förbättrar företagets förmåga att skydda känsliga data, infrastruktur och digitala tillgångar.

Lättare samarbete och framtidssäkrad lösning

Den centraliserade plattformen underlättar samarbete och säkerställer att alla nödvändiga dokument och data är lättillgängliga för medarbetare. Möjligheten att enkelt komma åt material även vid hybridarbete säkerställer effektiviteten oavsett arbetsplats. Lösningen ger dessutom möjligheter såväl här och nu som för framtida affärsbehov. Något som är viktigt för alla företag, men inte minst för dem med tillväxtmål som Borås Elhandel.

Tydligt resultat

Projektets framgångar är tydliga: en halvering av driftkostnaden, en betydligt smidigare IT-miljö och förbättrad tillgänglighet genom molnlagring. Dessutom med cybersäkerhet inbyggd i strukturen. Allt levererat från samma företag.

 

Utmaning: Komplex och föråldrad IT-miljö.

Lösning: Konsolidering av tjänster och flytt till
Microsoft.

Resultat: Förenklad IT-miljö med färre möjliga felkällor,
halverad driftskostnad, ökad tillgänglighet med molnlagring.

Vill du veta mer?

Adam Lantz 
Försäljningschef

033-23 70 26
adam.lantz@teamfront.se