Case_Kundtidning_Header
Case_Kundtidning_Header
previous arrow
next arrow

HYDRIA GROUP / KUNDTIDNING


Hydria Group är en svensk miljökoncern på en internationell marknad. Koncernen bygger på utveckling och innovation och jobbar genom sina fem affärsområden för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld. Huvudkontoret ligger i Borås och totalt jobbar omkring 200 personer inom koncernen.

FÖRARBETE

För att öka sammanhållningen inom koncernen och stärka varumärket ger Hydria Group varje år ut två nummer av kund- och personaltidningen Hydrianytt. Tidningen innehåller nyheter från samtliga bolag och FRONT ansvarar för allt från idé till produktion, layout och tryck.

Genom Hydrianytt kan vi ge en bra bild av vilka vi är både externt och internt. Vi får ofta återkoppling från våra intressenter att det är intressant att se bredden inom koncernen och få se våra medarbetare. FRONT sätter sig in i våra bolag och förmedlar vad bolagen står för – både genom text, att hitta rätt personer, komma med idéer och genom foto och det grafiska upplägget. Materialet används sedan även i nyhetsbrev och i sociala kanaler vilket ger ett dubbelt värde för oss.

Tor-Björn Danielsson, vd Hydria Group

PROCESS

Inför varje nummer sätter FRONT samman ett redaktionsråd tillsammans med Hydria Groups vd, ansvarig Art Director, fotograf och Copywriter för numret. Under drygt tre månader produceras kundtidningen. FRONT gör samtliga intervjuer och fotograferingar hos kund, samt layoutar tidningen – ofta efter ett specifikt tema som skiljer sig åt varje nummer.

03_tidning
04_tidning
05_tidning
previous arrow
next arrow

TIDNING

Tidningen är omkring 60 sidor tjock och trycks i 1200 ex som FRONT även distribuerar. Målet är att lyfta fram kärnan i Hydria Groups verksamhet och att ge läsarna en intressant och givande inblick i företaget. Ofta intervjuas externa profiler för att ge extra kunskap inom olika områden så som innovation, entreprenörskap eller hållbarhet.

Copywriter: Emma Barrstrand

Art Director: Johan Carlander

Fotograf: Peder Kallin

Scroll to Top