Case_MaBra_Header

Hydria Group - Må Bra

Hydria Group är en svensk miljökoncern på en internationell marknad. Koncernen bygger på utveckling och innovation och jobbar genom sina fem affärsområden för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld. Huvudkontoret ligger i Borås och totalt jobbar omkring 200 personer inom koncernen.

Förfrågan

Hydria Må Bra är koncernens hälsoprojekt som erbjuder alla medarbetare inspirerande föreläsningar, workshops inom olika sporter, deltagande i lopp och aktivitetsdagar. För att på ett enklare sätt få flera att engagera sig bad Hydria Group FRONT att skapa en portal där alla medarbetare kunde se hela årets aktiviteter, anmäla sig, ställa frågor och även beställa koncernens egen klädkollektion.

”Vi ville hitta en samlingspunkt där vi kunde samla alla under samma tak istället för att skicka ut e-mail. Portalen är en bra kanal där vi lättare kan kommunicera och skapa forum för varje enskilt event.”

Sophia Nilsson, Hydria Må Bra-ambassadör

Resultat

Portalen skulle spegla Hydria Groups intranät som FRONT tidigare tagit fram, men även gå att komma åt enkelt externt eftersom vissa medarbetare jobbar i fält eller inte har tillgång till dator via sin arbetsplats. FRONT valde att bygga portalen i C# .Net med blazor och asynkrona metoder för bättre flow och skapa en användarhantering uppbyggt på bolagen i koncernen, med både anmälnings- och kommentarsfunktion. Idag används portalen aktivt av koncernens samtliga företag, och man har fått ett högre engagemang i aktiviteter och hittat en plats att kommunicera med kollegor från andra städer.

”Jag är väldigt nöjd med portalen och det finns planer på att vidareutveckla med flera funktioner framöver. Den är enkel att förstå och lätt för mig som administratör att hantera. FRONT är väldigt lösningsorienterade och kom med flera förslag och hjälpte oss att realisera vår idé!”
02_Hydria_resultat1
02_Hydria_resultat2
previous arrow
next arrow