Case_Kinnarps_Header
Case_Kinnarps_Header
previous arrow
next arrow

Kinnarps - Referenscase

Kinnarps grundades 1942 och är en av Europas största leverantörer av arbetsplatslösningar. All produktion och montering utförs i Sverige, och den största anläggningen ligger i Kinnarp, strax söder om Falköping. Företaget har över 2000 anställda inom koncernen och är verksamma i över 40 länder. För Kinnarps är miljö- och hållbarhetsarbete högt prioriterat och man har satt som mål att vara klimatneutrala år 2030.

Förarbete

För att visa upp sina innovativa och flexibla arbetsplatslösningar använder sig Kinnarps av referenscase. Materialet används både i deras egna kanaler och som säljmaterial för försäljningsavdelningen. Målet är att visa de olika segmenten och att skapa inspirerande case både från skolor, vårdmiljöer, kontor och offentliga miljöer som kan användas för en bred publik och som visar hur Kinnarps har hjälpt kunden med sitt projekt. FRONT anlitas sedan 2019 för att hjälpa Kinnarps med text till casen.

”Samarbetet med FRONT fungerar jättebra. Referenscasen de gör bygger vår verksamhet, visar vår helhet och bidrar med inspiration till våra kunder.”

Johanna Gustafsson, marknadschef Kinnarps Sverige

Process

Förutom att varje referenscase ska vara inspirerande är det också viktigt att få citat från både kund, säljare och ibland även arkitekt för att bygga förtroende till potentiella kunder. FRONT gör research på projektet och genomför sedan intervjuer med ansvarig säljare och inredare från Kinnarps för att få en bakgrund till projektet. Vi pratar kring vision, ergonomi, färgval och moodboards innan vi intervjuar slutkunden – vilket kan vara platschef, rektor, avdelningschef eller vd. Intervjuobjekten får utvärdera och berätta hur samarbetet har fungerat och hur man upplever service och kvalitet på produkterna. Tillsammans med bilder av miljön sätter FRONT sedan ihop ett case efter en speciell mall där vi går igenom, bakgrund, behov, unika lösningar och fördelar med att välja Kinnarps och Kinnarps produkter. Vi listar även specifika möbler och lösningar tillsammans med en produktbeskrivning.

Case

Samtliga case publiceras på Kinnarps hemsida under avdelningen ”Inspiration”, samt delas i sociala kanaler och används som säljmaterial. Kinnarps strävar efter att publicera aktuella case med stort omlopp för att inspirera sina kunder med ett varierat utbud av miljöer, och beställer case löpande av FRONT.

Se några av våra case här.

03_Case01
03_Case03
previous arrow
next arrow