Cybersäkerhet

Skydda det viktigaste du har med rätt cybersäkerhet

Ta säkerheten i din IT-miljö på allvar och trygga den genom ökat cyberförsvar. Med rätt kunskap, tjänster och lösningar för digital säkerhet hjälper Front dig att identifiera, analysera och minimera risken för cyberattacker. Vi hjälper dig att skydda det viktigaste du har, så att du kan fokusera på din verksamhet och nå dina mål.

I vår digitala värld finns en ny hotbild där alla företag är under ständig attack med ökad risk för intrång och cyberbrott. Attackerna blir alltmer avancerade och sofistikerade vilket gör att alla företag behöver investera i ett cyberförsvar som har förmåga att skydda och upptäcka hot i tid.

Konsekvenserna vid en attack är omfattande och innebär ofta att IT-system blir otillgängliga med stora kostnader som följd. Cybersäkerhetsarbetet består av kompetens, verktyg, metoder, teknik och bemanning för att skydda nätverk, enheter, program och data från attacker eller obehörig åtkomst.

Förhindra och upptäck cyberhot

Skydda din verksamhet mot cyberattacker genom förebyggande åtgärder och förmåga att upptäcka intrång med vår hanterade säkerhetstjänst.

Systematiskt IT- och cybersäkerhetsarbete

Vi blir er strategiska partner som ökar er motståndskraft mot cyberhot

IT-säkerhetsgranskning

Säkerhetsgranskningar

Intelligent simulering och träning

Kontinuerlig intelligent simulering och träning som stärker säkerhetsmedvetandet inom hela organisationen.

Rådgivning & Konsulttjänster

Säkerhetsgranskningar, systematiskt arbete, strategisk rådgivning, identitetslösningar, VPN, brandvägg, kontinuitetslösningar.

Utbildning & Föreläsning

Klassrumsutbildningar, workshops, talare, medarbetareutbildningar (awareness)

Blogg | Feed

Här postar vi viktig information blandat med nya funktioner i MIRU samt artiklar.