Förhindra och upptäck cyberhot

Förhindra och upptäck cyberhot

Vår bemannade säkerhetstjänst, Miru, tryggar er hybrida IT-miljö.

Kontinuerlig säkerhetsövervakning med åtgärd

För att hålla verksamheten trygg över tid krävs ett kontinuerligt arbete. Vårt team upptäcker, reagerar, svarar på och utreder incidenter som dagligen dyker upp. 

Vår bemannade säkerhetstjänst, Miru, skyddar din verksamhet mot cyberattacker genom förebyggande åtgärder. Innehållet är dynamiskt (en så kallad ”Evergreen-tjänst”). Det betyder att det anpassas löpande i takt med att förutsättningarna förändras, exempelvis när hotaktörer ändrar taktik och metodik.

Skydda

Ett starkt skydd ger en minskad attackyta som redan i ett tidigt skede motverkar fotfäste för cyberkriminella. Vi implementerar och konfigurerar relevanta skyddsmekanismer.

Upptäcka

I de fall cyberkriminella ändå lyckas ta sig förbi skyddsmekanismerna är det viktigt med tidig upptäckt av tecken på intrång. Våra system utvecklas kontinuerligt för att upptäcka aktuella hot.

Svara

För att begränsa effekterna av en incident behöver den förstås och analyseras. Vårt team hanterar och svarar dagligen på olika typer av händelser.

Våra områden

Vill du veta mer ?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

  Säkerhet som tjänst

  Front erbjuder helhetslösningar inom cybersäkerhet. Vi erbjuder en enhetlig lösning som förenar avancerad teknik med vår spetskompetens och erfarenhet inom området. Vi hjälper till att minimera risker, öka motståndskraften och skapa en kultur för säkerhetsmedvetenhet i organisationen.

  Miru är Fronts eget ekosystem av tjänster inom cybersäkerhet. Här kombineras skydd, kontroll och hantering av datorer, servrar och nätverksutrustning samt tjänster kring utbildning, omvärldsbevakning, granskning och proaktivitet. Miru erbjuder även funktionalitet och automatiseringar, till exempel av programvaruinstallation och fjärrsupport.

  Miru är en samling av tekniker, produkter, skydd, sensorer, kunskap som är under ständig utveckling. Tjänstens innehåll är dynamiskt (”Evergreen-tjänst”) och anpassas löpande i takt med att förutsättningarna förändras, exempelvis när hotaktörer ändrar taktik och metodik.

  Fronts tjänster kan användas var för sig eller i sin helhet. Vi rekommenderar helhetslösningen, eftersom dagens alltmer avancerade hot ställer krav på att skydda hela IT-miljön, inte bara enskilda objekt.

  Förhindra och upptäck cyberhot

  Skydda din verksamhet mot cyberattacker genom förebyggande åtgärder och förmåga att upptäcka intrång med vår hanterade säkerhetstjänst.

  Systematiskt IT- och cybersäkerhetsarbete

  Vi blir er strategiska partner som ökar er motståndskraft mot cyberhot.

  Utbildning

  Intelligent simulering och träning som stärker säkerhetsmedvetandet inom hela organisationen.

  Vill du veta mer?

  Christian Hellemar
  Tjänsteområdeschef Cybersäkerhet

  033-23 70 08
  christian.hellemar@teamfront.se