Miru for Client Endpoint

Miru for Client Endpoint

Vår bemannade säkerhetstjänst för datorer, Miru for Client Endpoint är en s.k. evergreen tjänst vilket innebär att ny funktionalitet adderas över tid. Det finns olika paketeringar (planer) med differentierat innehåll.

Beteendebaserat skydd mot skadlig kod

AI-baserat skydd mot bland annat ransomware, kända och okända malware, trojaner, hacking tools, memory exploits, script misuse, skadliga makros och living off the land attacker.

Bemanning

Utan kontroll och hantering av människor faller cyberförsvaret eftersom både teknik och processer måste samverka. Tekniken måste fungera och anpassas. Larm från system som inte automatiskt hanteras måste tolkas och förstås för att sedan hanteras med korrekt åtgärd. Våra olika system generar dagligen många larm som tolkas och hanteras av vårt team.

Skydd mot skadliga domäner

Förhindrar användare från att kommunicera med skadliga och olämpliga webbplatser/domäner. Kraftfullt och resursbesparande nätverksbaserat skydd genom sk DNS Protect teknik som följer med datorn oavsett plats.

Livscykel

Till grundläggande cyberhygien hör livscykelhantering vilket innebär att enheter behöver en aktuell version för att dem ska förses med säkerhetsuppdateringar och att dessa installeras korrekt inom 72 timmar.

Lokal säkerhetsloggning

Granulär säkerhetsloggning enligt best practise appliceras automatikt och dess efterlevnad övervakas kontinuerligt av oss. Storlek och rotation av lokal loggdatabas konfigureras centralt av oss för att optimera historikdata.

Inventering

Automatisk inventering av hårdvara och applikationer skapar insikt över vad som behöver skyddas och hanteras.

Nätverkskontroll

Central styrning av in-och utgående nätverkstrafik (mikrosegmentering) för att minimera attackytan och förhindra spridning mellan enheter.

Säkra höga behörigheter

Ta kontrollen och begränsa höga behörigheter genom central hantering och efterlevnadskontroll. I syfte att försvåra fotfäste av skadlig kod samt begränsa och monitorera behörigheter på olika nivåer (tiers).

Hälsa

Övervakning av bland annat diskutrymme, fel på systemhårddisk och överbelastad enhet, att vitala tjänster är igång och självläkning av dessa.

Hårddiskkryptering

Skydda data vid förlust av enhet genom centralt hanterad diskkryptering med nyckelhantering.

Tjänsten innehåller funktionalitet även utanför cybersäkerhetsområdet. Se specifikation och läs mer om respektive funktion i vår jämförelsetabell – Miru Feature Matrix.

Vill du veta mer?

Christian Hellemar
Tjänsteområdeschef Cybersäkerhet

033-23 70 08
christian.hellemar@teamfront.se