Konfiguration & implementering

Konfiguration & implementering

Vi inför tekniska åtgärder som stärker cybersäkerheten.

Vill du veta mer ?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

  Rådgivning & Konsulttjänster

  Med en genomarbetad och robust cybersäkerhetskonfiguration kan många typer av incidenter identifieras, isoleras och förebyggas innan de hinner orsaka avbrott i verksamheten. 

  För framgångsrik implementering av säkra konfigurationer, införande av ny teknik eller förstärkning av befintlig IT-mijö krävs expertinsatser. 

  Front erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster inom flera områden: 

  • Säkerhetsgranskningar och systematiskt arbete genom vår standardiserade tjänst MIRU Companion 
  • Strategisk rådgivning och kravställning vid exempelvis inköp av ny plattform, tjänst eller applikation
  • Implementera identitetslösningar för att säkerställa säker inloggning och verifiering 
  • Modern VPN anslutning för att skapa säker anslutning mot data och applikationer, i molnet eller lokalt 
  • Installation och förvaltning av centrala brandväggar 
  • Kontinuitetslösningar för att skydda data, system och applikationer vid incident med förmåga att återhämta från säkerhetskopior 
  • Segmentering av nätverk 

  Front arbetar proaktivt med cyberförsvar och rekommenderar åtgärder utifrån organisationens behov, krav och önskemål. 

  Nyfiken och vill läsa mer?

  Vill du veta mer?

  Christian Hellemar
  Tjänsteområdeschef Cybersäkerhet

  033-23 70 08
  christian.hellemar@teamfront.se