Utbildning & Föreläsning

Utbildning & Föreläsning

Idag är det viktigt att öka kunskapen och medvetenheten inom hela organisationen i ämnet cybersäkerhet. Vi anser att utbildning är ett bra komplement till ett ökat cyberförsvar eftersom medvetenheten höjs inom hela organisationen och på så sätt skapar förståelse om hotbild, risker och behovet av olika skydd och allmän försiktighet. Det skapar även en förmåga hos respektive medarbetare att identifiera hot och avvikelser och där igenom möjligheten att skydda företaget mot cyberkriminella organisationer.

Vi förespråkar ett kontinuerligt arbete med uppdaterat och relevant innehåll för att alltid vara på tårna när hotet är ett faktum. Genom vår tjänst MIRU Aware som utvecklas av den svenska leverantören Nimblr erbjuder vi kontinuerliga medarbetarutbildningarna för att öka medvetenheten inom hela organisationen. Tjänsten är baserad på mikroutbildningar där medarbetarna får kontinuerliga utbildningar med aktuellt material samt testas genom attacksimuleringar. Läs mer genom länken nedan. 

Vi erbjuder anpassade föreläsningar med aktuellt innehåll för olika målgrupper. 

Ett föreläsningstillfälle ger en bra grund att stå på och öppnar ögonen för många inom ämnet cybersäkerhet där vi bland annat pratar om hotbild, risker, hotaktörer, attack och försvar.

Relaterat innehåll

Vill du veta mer?

Christian Hellemar
Tjänsteområdeschef Cybersäkerhet

033-23 70 08
christian.hellemar@teamfront.se