Digital verksamhetsutveckling

Digital verksamhets­utveckling

Har er verksamhet fortfarande många manuella processer? Kanske är det svårt att överblicka var i tillverkningskedjan produkten befinner sig eller så behöver ni ett sätt att samla företagets data för att enklare ta informerade beslut?

Det finns definitivt mycket att vinna på att automatisera och digitalisera företagets produktion och processer. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar och applikationer som gör att ditt företag får digitala hjälpmedel som förenklar vardagen eller sparar resurser.

Kika runt bland våra case nedan -eller kontakta oss direkt för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Arbeta smartare

Systemutveckling

Genom användarcentrerade systemlösningar hjälper vi företag mot digital transformation. Det kan göras genom smarta IT-system som är anpassade för just din verksamhet. Front utvecklar skräddarsydda lösningar och applikationer som gör att företag får digitala hjälpmedel som förenklar vardagen eller sparar resurser. Det kan exempelvis handla om sälj- och offertstöd, produktionssystem, eller produktkonfiguratorer. Genom digitalisering kan du arbeta smartare och få mer tid till din kärnverksamhet.

Förenkla era arbetsprocesser

Automatisering och integrationer

Automatiserade flöden skapar förutsättningar för snabba och pålitliga resultat och genom digitalisering av företaget ökar verksamhetens effektivitet. Front hjälper dig att sömlöst integrera din verksamhets olika system så att du sparar både tid och effektiviserar processer. Front hjälper kunder till färre manuella processer genom integrationer av exempelvis affärssystem, lagersystem eller ekonomisystem.  Vi har erfarenhet av många olika API, protokoll och dataformat för integrering av dina system.

Effektivisera företaget

Verksamhetsanalys

En digital verksamhetsanalys innebär en strukturerad och objektiv nulägesanalys av er verksamhet och hjälper er att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Genom att se över processer, informationsflöden och målstyrning fångar Front upp problem och återkopplar med ett prioriterat åtgärdspaket. En verksamhetsanalys ger en god översikt av era processer och underlättar för framtida strukturella förändringar och blir även en tydlig väg framåt då företag vill effektivisera organisationen eller se över sin affärsstrategi.

Förstå er verksamhet

Business Intelligence

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för verktyg och processer som används för insamling och presentation av data för att ge företag ökad kontroll i sin verksamhet. Med BI-system kan ni exempelvis visualisera era nyckeltal, analysera ert affärsområde eller undersöka kundbeteenden. BI kan hjälpa er att fatta smartare och datadrivna beslut och är ett bra beslutsstöd när ni vill nå era uppsatta KPI:er. Vi hjälper er att exempelvis samla in data från affärssystem och visualisera denna för uppföljning och analys.

“Vi hade många manuella processer, men Front hjälpte oss med integrering, gränssnitt och logik som effektiviserade och förenklade arbetsprocesserna.”

Johan Mauritzson, vd på Margret

“Bevent Rasch ville förenkla för sina kunder samt öka tillgängligheten genom en e-handelsportal. Front skapade en systemintegration till oss som ökar tillgängligheten, sparar tid för användaren och ger full insikt i beställningar, offerter och leveranser.”

Martin Hjalmarsson, ansvarig för digital utveckling på Bevent Rasch

“Genom systemintegration, gränssnitt och logik har Raschs högautomatiserade fabrik effektiviserats. Vi hjälpte dem med en digital lösning där montörerna bland annat fått digitala arbetsstationer som minskar kostsamma pappersutskrifter avsevärt.”

Anton Pettersson, teamledare utveckling

Vill du veta mer?

Anton Pettersson
Tjänsteområdeschef Systemutveckling

033-23 70 17
anton.pettersson@teamfront.se