Dimensioneringsprogram till Bevent Rasch

KUND // BEVENT RASCH

KATEGORI // DIGITALT

PRODUCERAT // 2018

Bevent Rasch är en ledande producent av ventilationsprodukter i Sverige med flera exportpartners. Vi har tagit fram företagets populära dimensioneringsprogram Dimensio, som vi gjorde en större uppgradering och förnyelse av i samband med Nordbygg 2018 där den nya versionen lanserades. För att få fram önskvärda funktioner och tillägg har vi arbetat med testpiloter och gjort flera testprojekt innan vi tog fram det nya programmet utbyggt i moduler i c#.net mvc.