Driftstörning Hosting

2018-01-29 kl 13:50 – Larm om fördröjning och tappade paket i corenät. Felsökning påbörjas direkt.

2018-01-29 kl 13:55 – Kunder hör av sig och felanmäler

2018-01-29 kl 13:56 – Tekniker på plats i serverhall/datacenter.

2018-01-29 kl 14:25 – Fel lokaliserat. Sk broadcast storm kommer från vår sekundära site (Borås Öfwre Station (HQ)).  Sekundär site kopplas bort.

2018-01-29 kl 14:30 – All trafik i datacenter är normal igen. Alla tjänster och kundaccesser är återställda.

2018-01-29 kl 15:30 – Sekundär site Borås Öfwre Station kopplas in igen.

2018-01-29 kl 15:35 – Ärende stängs.

 

Orsaken till broadcast stormen:
Elektriker var på plats för att justera/flytta några uttag på Borås Öfwre Station. Felaktig inkoppling orsakade broadcast stormen som tyvärr spred sig till datacenter.

Åtgärd:
Vi kommer se över och bygga bort denna möjliga felkälla så det inte kan ske igen.

Kategorier: Status - Historik
« Tillbaka