Driftstörning – remote.sitnet.se

2018-05-02 – 09:50
Just nu har vi problem med inloggning via remote.sitnet.se (citrix fjärraccess / VPN). Felsökning pågår.

2018-05-02 – 17:10
Fel hittat och åtgärdat. Inloggning fungerar nu men långsammare än vanligt. Vidare felsökning fortsätter för att återställa tjänsten helt.

2018-05-02 – 19:10
Tjänsten återställd.

Kategorier: Status - Historik
« Tillbaka