*Förhindra och upptäck cyberhot 

Förhindra och upptäck cyberhot

Vår bemannade säkerhetstjänst, Miru, tryggar er hybrida IT-miljö.

Kontinuerlig säkerhetsövervakning

För att hålla verksamheten trygg över tid krävs ett kontinuerligt arbete. Vårt team upptäcker, reagerar, svarar på och utreder incidenter som dagligen dyker upp. 

Vår bemannade säkerhetstjänst, Miru, skyddar din verksamhet mot cyberattacker genom förebyggande åtgärder. Innehållet i Mirus tjänst är dynamiskt (en så kallad ”Evergreen-tjänst”). Det betyder att det anpassas löpande i takt med att förutsättningarna förändras, exempelvis när hotaktörer ändrar taktik och metodik.

Skydda

Ett starkt skydd ger en minskad attackyta som redan i ett tidigt skede motverkar fotfäste för cyberkriminella. Vi implementerar och konfigurerar relevanta skyddsmekanismer.

Upptäcka

I de fall cyberkriminella ändå lyckas ta sig förbi skyddsmekanismerna är det viktigt med tidig upptäckt av tecken på intrång. Våra system utvecklas kontinuerligt för att upptäcka aktuella hot.

Svara

För att begränsa effekterna av en incident behöver den förstås och analyseras. Vårt team hanterar och svarar dagligen på olika typer av händelser.

Våra områden

Vill du veta mer

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.