Front update: AI och den svenska arbetsplatsen

21 mars kl 10-11, online 

Välkommen på en föreläsning om ett ämne som just nu är mer aktuellt än någonsin. ”AI och den svenska arbetsplatsen”  

Cloudspecialisten Karl Weckerström från Microsoft ger oss insikter i hur AI kan användas i praktiken. Under webinaret kommer du lära dig hur AI kan användas för att optimera verksamheten och förbättra produktiviteten på arbetsplatsen. Vi kommer också diskutera de olika användningsområdena för AI i det dagliga arbetet och hur det kan hjälpa dig att effektivisera dina uppgifter och fatta mer informerade beslut. 

Agenda: 

  • AI och dess uppkomst 
  • Vad finns det för AI-lösningar?  
  • Utmaningar med AI?  
  • Copilot for Microsoft 365   
  • Q&A