Front update: Ny svensk cybersäkerhetslag

10 april kl 12-13, online eller fysiskt deltagande

1 januari 2025 beräknas Sveriges nya cybersäkerhetslag träda i kraft. Om du känner dig osäker på hur lagen påverkar er och hur ni ska agera, då ska du boka in dig på nästa Front update, 10 april. 

Cybersäkerhetshoten är fler och allvarligare än någonsin. För att höja säkerhetsnivån hos alla företag och verksamheter som sysslar med samhällskritiska funktioner instiftar regeringen nu en ny lag, cybersäkerhetslagen. Den förväntas träda i kraft i januari 2025 vilket betyder att företag behöver börja agera. 

Richard Pietarila på Front har följt direktivet från start och delar i denna lunchföreläsning med sig av sin kunskap. 

När du går från föreläsningen kommer du ha med dig: 

  • En större förståelse för vad cybersäkerhetslagen kommer innebära. 
  • Insikt i hur lagen kommer påverka de omfattade verksamheterna. 
  • Vetskap om huruvida ert företag eller organisation omfattas eller ej. 
  • Vad ni behöver tänka på och göra nu. 

Den här föreläsningen vänder sig till dig som beslutsfattare eller ansvarig och oavsett om du vet att ni kommer omfattas av lagen eller inte. Alla företag tjänar på att följa lagen och börja arbeta efter den så snart som möjligt. 

Praktisk information

Onsdag 10/4 

12-13 

Fysiskt deltagande: Skaraborgsvägen 6 

Digitalt deltagande: Via Teams, länk skickas ut när du anmält dig 

Front bjuder på lunch för alla som deltar på plats.