* Identifiera svaghet och risker

Identifiera sårbarheter
och risker

Med en säkerhetsgranskning får du övergripande koll och en rapport med förslag att arbeta vidare med. Genom teknisk granskning, konfigurationsanalys och djupintervjuer skapas omfattande underlag om er IT-miljö. Vi dokumenterar all information och använder den till den kommande rapporten. Vår granskningsprocess utgår från en etablerad metodik och ett erkänt ramverk.

Dessa kategorier omfattas av säkerhetsgranskningen

Identifiera

Skydda

Upptäcka

Svara

Återhämta

Få övergripande insikt

Med en granskning får ni övergripande information om organisationens motståndskraft mot cyberhot och insikter i områden och processer som behöver förbättras.

Fokus på rätt saker

Vi hjälper er bedöma vad ni bör fokusera på för att stärka organisationens motståndskraft mot cyberattacker.

Hitta rätt granskning för er

Grundläggande

Omfattande

Vill du veta mer

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.