MIRU Windows 10 Feature Update Process

Windows 10 har en livscykel där dem släpper större uppdateringar, sk feature updates, två gånger per år.
Endast dem två senaste versionerna är aktiva vilket innebär att äldre versioner går end of life, detta medför att säkerhetsuppdateringar upphör. Därför är det viktigt att dessa uppdateringar utförs.
Eftersom uppdateringarna är stora (tar en stund att ladda ned och omstarten av datorn efter uppdateringen tar längre tid än normalt) kräver dem speciell hantering.

Vi erbjuder följande hantering genom MIRU.

Steg 1
Vi annonserar en uppdateringsvecka till vår kundkontakt som har rollen Global Administratör. Vår kundkontakt ansvarar sedan för att informera sin organisation. Detta sker senast två veckor innan uppdateringsveckan.

Annonseringen kommer innehålla:
1. Veckor för Steg 1 samt eventuellt Steg 2.
2. Uppdateringens versionsnummer. (Om kundkontakt känner till kompabilitetsproblem med tredjepartmjukvara måste återkoppling till oss ske).
3. Berörda maskiner/användare. Kan vara enstaka eller samtliga. Vår målsättning är att alla enheter ligger på samma version.

Schemat för uppdateringen startar på måndag kl 23:00 och upprepas varje dag samma tid tills uppdateringen är utförd. Uppdateringen utförs automtiskt och datorn startas om automatiskt utan förvarning. Detta kräver att man lämnar datorn påslagen över natten minst en natt under veckan.

Vi kommer applicera en tillfällig energipolicy som gör att datorerna inte går in i viloläge.

En pushnotifiering om kommande uppdatering görs i samband med schemaläggningen till dem användare som är inloggade.

Steg 2
Om inte steg 1 lyckas med en eller flera enheter kommer uppdateringen utföras automatiskt när datorn är online. Ingen automatisk omstart sker. Vid nästa omstart appliceras slutfasen av uppdateringen, denna del kan ta en stund att slutföra beroende på datorns prestanda vilket gör att steg 1 metoden är att föredra.

Steg 3
Om steg 2 inte heller lyckas kommer uppdraget att eskaleras till er IT-konsult.

« Tillbaka
Scroll to Top