Kvarteret Analysen

KUND // EINAR MATTSON

KATEGORI // 3D

PRODUCERAT // 2018

Kvarteret Analysen är Einar Mattssons hyresrättsprojekt i Hagastaden, med 125 nyproducerade lägenheter som stod klart för inflytt i början av 2019.

FRONT anlitades för att 3D-visualisera huset både interiört och exteriört, och bilderna användes som sälj- och marknadsmaterial.

Einar Mattsson har varit verksamma på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935 och äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm.