Skapa ett sammanhållet uttryck med en genomtänkt design

Skapa ett sammanhållet uttryck

Med utgångspunkt i den grafiska profilen producerar vi marknadsmaterial och kommunikation för såväl tryckt som digital media, till exempel annonser i digitala eller tryckta kanaler, broschyrmaterial, profil- och expomaterial, kundtidningar, mässmontrar – och mycket mer. 

Visuell identitet

Ingredienser i en grafisk profil

En grafisk profil är varumärkets ansikte utåt, det första intrycket som möter kunder och besökare. En grafisk profil kan till exempel inkludera logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, bildmanér, symboler eller fler enheter som hjälper er att nå målen.  

Huvudsaken är att profilen, eller manéret, är anpassat till och fungerar för just er verksamhet. 

På Front arbetar erfarna och kompetenta AD:s (Art directors) med att lyssna in ert företags identitet, önskemål och profil för att sedan skräddarsy en design som möter upp er. 

Metod

Röd tråd i det ni vill förmedla

Arbetet inleds med en gemensam workshop, där fokus ligger på att fånga upp de känslor ni vill att varumärket ska förmedla till era kunder i till exempel annonser, på webbplatsen eller vid besök i er mässmonter. Utifrån detta tas moodboard fram, där den övergripande känslan visualiseras och konkretiseras. 

När vi gemensamt gått igenom och beslutat vilka element som ska ingå i den grafiska profilen arbetas en profilmanual ut. Syftet med den grafiska manualen är att samla alla grafiska och varumärkesrelaterade riktlinjer i ett dokument, så att medarbetare, externa kommunikationsleverantörer eller återförsäljare enkelt kan implementera och följa dem i allt som rör företagets kommunikation.     

emelie_lindell_1080x1080

Vill du veta mer?

Emelie Lindell
Affärsområdeschef kommunikaiton

0763 29 44 43
emelie.lindell@teamfront.se