Kommunikationskoncept

Kommunikationskoncept

Ett kommunikationskoncept lägger grunden för att göra ett varumärke unikt och öka kännedomen. Konceptet inkluderar idéer och förslag för hur varumärket ska exponeras för största effekt och räckvidd, alltid med fokus på målgrupp och kundnytta. Det sätter prägeln på varumärket och sammanfattar det visuella, grafiska och språkliga som gör er kundkommunikation unik. 

Metod

För att fånga och förmedla era kärnbudskap inleds det konceptuella kommunikationsarbetet med en gemensam workshop, där de värden som ska prägla ert varumärke tas fram utifrån målgrupper, mål och marknadsförutsättningar. Resultatet blir tydliga riktlinjer som sätter tonen för varumärkets visuella och språkliga uttryck.   

Konceptet inkluderar idé för ett visuellt och språkligt uttryck som ska sätta prägeln för ert varumärke. 

Vill du veta mer?

Hanna Becirspahic
Strategisk projektledare

033-23 70 24
hanna.becirspahic@teamfront.se