Ta marknadsandelar med ett starkt varumärke och egen position

Ta marknadsandelar med ett starkt varumärke och egen position

När alla ser ungefär likadana ut är det svårt för era kunder att förstå varför de ska välja just er. Med en genomarbetad position blir ert erbjudande tydligt. Det är svårt att exakt mäta värdet av ett starkt varumärke, men att det är viktigt är alla överens om. Ett varumärke består av många olika delar. Det första de flesta tänker på är logotypen men det handlar också om vilken ton ni har i er kommunikation, vilka ställen ni syns på och vilka känslor ni väcker hos mottagarna. Vi hjälper vi er definiera, konkretisera och genomföra ert positions- och varumärkesarbete. 

Varumärkesstrategi

Särskilj er från konkurrenterna

Att formulera en varumärkesplattform är ett bra verktyg för att ta en ny position på marknaden, behålla er position eller förändra er företagskultur. Under arbetets gång identifieras företagets ”DNA” i syfte att formulera och stärka ert varumärke. Ett sammanhållet och tydligt varumärke ger bättre förutsättningar att hålla en röd tråd i kommunikationen och därmed öka kännedomen om er.

Arbetet ska svara på frågor som ”vilket är vårt existensberättingande” och ”vad särskiljer oss från konkurrenterna?”.

Kommunikationsstrategi

Fokusera för ett starkare varumärke

Upplever du att kommunikationen spretar? Vill ni stärka företagets identitet och ökat varumärkets värde? I kommunikationsstrategin framgår företagets principer för kommunikation – hur ni låter och ser ut, vilka övergripande budskap och kanaler som används, vilka målgrupper som prioriteras och hur budskapen till de olika målgrupperna skiljer sig åt.

Kommunikationskoncept

Skapa uppmärksamhet kring ert budskap

Ica-Stig, Iprenmannen, Coca colas julreklam. Kommunikationskoncept vi minns och älskar att hata.

Vill ni särskilja er från konkurrenterna och skapa uppmärksamhet med er kommunikation? Med ett kommunikationskoncept skapas idéer som får er att stå ut i mängden och ger igenkänning hos era målgrupper. 

Grafisk profil

Hur ni ser ut spelar roll

En grafisk profil är varumärkets ansikte utåt, det första intrycket som möter kunder och besökare. Framtagning av en grafisk profil kan till exempel inkludera logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, bildmanér, symboler, eller fler enheter som hjälper er att nå målen.   

emelie_lindell_1080x1080

Vill du veta mer?

Emelie Lindell
Affärsområdeschef kommunikaiton

0763 29 44 43
emelie.lindell@teamfront.se