MIRU Windows 10/11 Feature Update Process

Windows 10/11 har en livscykel där dem släpper större uppdateringar, sk feature updates, 1-2 två gånger per år.
Äldre versioner versioner går end-of-life vilket innebär att säkerhetsuppdateringar upphör. Därför är det viktigt att dessa uppdateringar utförs.
Eftersom uppdateringarna är stora (tar en stund att ladda ned och omstarten av datorn efter uppdateringen tar längre tid än normalt) kräver dem speciell hantering.

Vi erbjuder följande hantering genom Miru.

Steg 1 [Planerad]
Vi annonserar uppdatering till vår kundkontakt som har rollen Global Administratör. Vår kundkontakt ansvarar sedan för att informera sin organisation.

Annonseringen kommer innehålla:
1. Start av uppdatering.
2. Uppdateringens versionsnummer. (Om kundkontakt känner till kompabilitetsproblem med tredjepartmjukvara måste återkoppling till oss ske).
3. Berörda maskiner/användare. Kan vara enstaka eller samtliga. Vår målsättning är att alla enheter ligger på samma version.

Kund kan välja på två installationstyper se tabell nedan.

 

 

Installationstyp

Återkommande
försök varje dag.

Starttid

Omstart utan
förvarning

Tillfällig
inaktivering av energispar sker automatiskt

Kommentar

A

Ja

19:00

Ja

Ja

Krävs att datorn lämnas på under kvällen. Kommande
uppstart av Windows tar längre tid.

B

Ja

08:00

Nej

Nej

Kan
påverka prestanda negativt för användaren. Om användare stänger av eller startar om
dator avbryts uppdatering och måste börja om vid nästa tillfälle.
Kommande uppstart av Windows tar längre tid.

 

Steg 2 [Larm]

Om det är 15 dagar kvar till end-of-life inträffar och uppdatering ännu inte installerats skapas ett larm per enhet i Front system. Vi kontaktar kund för vidare hantering.

Orsaker kan exempelvis vara att uppdatering misslyckas (ex. pga underliggande problem i Windows eller för lite ledigt diskutrymme) eller att datorn har varit avstängd vid tidpunkter för uppdatering.

I detta steg måste manuell hantering till av medarbetare hos Front och debiteras löpande. 

Steg 3 [Sårbar]

Sista steget sker när end-of-life datum passerar. En ”röd flagg” markering sker i vårt system.