Planerat arbete / planned maintenance, 2015-04-06

Borås 2015-03-26
This message will follow in English.

Planerat arbete
Switch-IT planerar att utföra ett underhållsarbete för att säkerställa att kvaliteten på berörd tjänst upprätthålls.
Arbetet är planerat att utföras 2015-04-06 mellan kl 09:00 – 15:00.
Underhållsarbetet kommer att påverka tjänsten med en beräknad avbrottstid på 10 – 60 min. Vi gör allt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Detta påverkar följande tjänster:
Hosted Access Security (remote.sitnet.se och två-fakor login (PointSharp))

För frågor om planerade arbeten kontakta vår NOC/Support på telefon +46 33 237002

 

 

Planned maintenance

Switch-IT is planning to perform maintenance work to ensure quality in our services.
The work is planned to be performed 2015-04-06 between 09:00 – 15:00.
The maintenance work will affect your service with an estimated outage time of 10 – 60 min. We will do our best to minimize the downtime as much as possible.

This will affect the following services:
Hosted Access Security (remote.sitnet.se and two-factor login (PointSharp))

Questions about planned maintenance, please contact our NOC/Support service at +46 33 237002

 

Vänliga hälsningar / Best regards
Switch-IT AB

Kategorier: Status - Historik
« Tillbaka