Planerat underhåll / planned maintenance, 2018-03-04

Borås 2018-02-20
This message will follow in English.

Planerat underhåll
FRONT planerar att utföra ett underhållsarbete för att säkerställa att kvaliteten på berörda tjänster upprätthålls.
Arbetet är planerat att utföras 2018-03-04 mellan kl 09:00 – 15:00.
Underhållsarbetet kan påverka er tjänst med korta avbrott. Vi gör allt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Detta påverkar följande tjänster:
Hosted Access Security (remote.sitnet.se och två-fakor login (PointSharp/Google Auth))
Hosted Virtual Server
Hosted Desktop & Apps
Internetaccess via SplitVision fibernät
Hosted Exchange

För avtalsfrågor vänligen kontakta er säljkontakt på FRONT.
För frågor om planerade arbeten kontakta vår NOC/Support på telefon +46 33 237002
________________________________________

________________________________________

FRONT is planning to perform maintenance work to ensure quality in our services.
The work is planned to be performed 2018-03-04 between 09:00 – 15:00.
The maintenance work will affect your service with short outages. We will do our best to minimize the downtime as much as possible.

This will affect your following services:
Hosted Access Security (remote.sitnet.se and two-factor login (PointSharp/Google Auth))
Hosted Virtual Server
Hosted Desktop & Apps
Internetaccess via SplitVision fibernät
Hosted Exchange

General service agreement inquiries, please contact our (the) sales department.
Questions about planned maintenance, please contact our NOC/Support service at +46 33 237002
Vänliga hälsningar / Best regards
Teamfront AB

För aktuell driftstatus: teamfront.se/support/driftstatus/

Kategorier: Status - Historik
« Tillbaka