*Utbildning med Miru Aware 

Utbildning med Miru Aware

Miru Aware

En viktig del i det systematiska IT säkerhetsarbetet är att utbilda medarbetarna i att identifiera cyberhot. FRONT vill med hjälp av Miru Aware öka medvetenheten inom hela organisationen.

Genom tjänsten erbjuder vi microutbildningar på 3-6 minuter, en gång i månad, med inriktning IT säkerhet. Medarbetarna får under utbildningen lära sig om olika typer av hot samt blir utmanade av simulerade attacker för att avgöra den individuella kunskapsnivån. Utbildningstillfällena är utvecklade av IT-säkerhetsexperter i samarbete med pedagoger och beteendevetare och handlar om cyberhot med indelning enligt nedan kategorier:

Varje kategori innehåller flera olika microutbildningar som prioriteras individuellt beroende av tidigare genomförda kurser samt hur individen agerat vid de simulerade attackerna. De simulerade attackerna uppdateras löpande med dagsfärskt innehåll beroende av aktuella hot från verkliga scenarion. Medarbetare som låter sig luras av en simulerad attack får direkt en kurs i vad hen skall tänka på i framtiden.

Utbildningsmodulerna anpassas automatiskt för varje unik verksamhet baserat på den information som anges om organisationens IT-miljö. Övningar och bilder utformas så att användaren t.ex. ser sin egen e-postadress i illustrerade exempel under micro-utbildningen. På så vis blir innehållet mer relevant och trovärdigt för varje unik användare.