* Utveckla och driva it-säkerhet 

Utveckla och driva IT-säkerhet

Genom löpande förbättringsarbete stärks IT-säkerheten både nu och framåt.

Få driv i ert cybersäkerhetsarbete med Miru companion

Med vår tjänst Miru Companion identifierar vi brister genom systematiskt arbete, lyfter fram prioriterade skyddsåtgärder och skapar en roadmap. Därefter kan dessa skyddsåtgärder införas. 

Vårt erbjudande innefattar tjänster, teknisk konfiguration, rådgivning, kravställning och projektledning.

Vi driver arbetet framåt samt genomför återkommande revision, kontroller och tekniska åtgärder. 

Hitta rätt lösning för er

Välj mellan standard och premium

Säkerhetsgranskning omfattande 

Webportal där alla skyddsåtgärder samlas på en plats 

Revision 

Extern koll 

Läckta konton och lösenord 

Tillgång till mallar för policys, rutiner och sekretessavtal 

Konfigurationsbehörighet | Premium 

Cyber och IT-ansvarig | Premium 

Vill du veta mer

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information om hur vi kan hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.